Loading...

arnhem based studio
T +31(0)26 442 72 61
E studio@sinds1416.nl

amsterdam
T +31(0)6 41 57 2010

we love and care about graphic design, visual communication and brand strategy
we provide visual stories with a creative and strategic approach

Alliander
The Art of Batteries
NL versie

Elektriciteitsopslag als onderdeel van onze dagelijkse elektriciteitsvoorziening wordt een grote toekomst toegedicht. Vooruitkijkend naar deze ontwikkeling schreef netbeheerder Alliander een ontwerpwedstrijd uit onder de noemer "The Art of Batteries" met de vraag "Ontwerp de vorm voor elektriciteitsopslag van de toekomst". Vijf professionele ontwerpteams en een aantal studenten van de TU Delft namen op uitnodiging van Alliander aan deze wedstrijd deel.

Winnaar Professionele ontwerpteams
Het project is gewonnen door een ontwerpteam bestaande uit Studio Sinds 1416 (Dirk Claessens en Maarten Verweij) en Studio Floris Schoonderbeek.

Vervolg tekst onderaan deze pagina.
 
Alliander
The Art of Batteries
English version

Electricity storage will become an important part of our daily energy usage. In response to this development energy operator Alliander launched a design competition under the title "The Art of Batteries" based upon the question "Design the new shape of electricity storage for the future." Five professional design teams and students from the Delft University of Technology were invited by Alliander to take part in this contest.

Winner Design Professionals
The project was won by a design team consisting of
Studio Since 1416 (Dirk Claessens and Maarten Verweij) and Studio Floris Schoonderbeek.

Text continues below.

Dit ontwerpteam heeft het probleem achter de gestelde ontwerpvraag nader bestudeerd en concludeerde dat enkel de opslag van energie niet de oplossing is voor een veilig en groen elektriciteitsnetwerk. De oplossing zit in de juiste combinatie van opslag én transport van energie. De ontwerpers formuleerde de volgende vraag: "Hoe krijgen we (de)centraal opgewekte groene energie flexibel en veilig op de plek van behoefte?".
Het antwoord werd gevonden in een bestaande situatie waarbij energie, opslag en de behoefte optimaal verenigd zijn: de wereld van elektrisch vervoer.

Het ontwerpteam presenteerde een nieuw elektriciteitsnetwerk gebaseerd op de combinatie van een batterij in elektrische auto's als energie-opslag, de auto zelf als energie-transportmiddel en de berijder als richtlijn voor de behoefte van energie. Het bleek niet alleen een zeer flexibel en sociaal systeem maar ook verrassend efficiënt.

Vervolg
Het ontwerpcollectief zal in samenwerking met Alliander een
projectteam opzetten dat het winnende ontwerp vanaf 2015 gaat realiseren in de vorm van een concreet pilotproject. Deze pilot geldt als 'prototype' voor een daaropvolgend beoogd landelijke netwerk. Begin 2015 zal verdere informatie over de pilot bekend worden gemaakt.
 
This team investigated the problem behind the question and concluded the solution must be based on a combination of storage and transportation of energy. The designers reformulated the question: "How do we get (central) generated green energy flexible and secure at the right destination?".

The answer was found within a existing situation where energy, energy storage and the need for energy are optimally united: the world of electric vehicles.

The design team presented a new electricity network based on the combination of a battery in electric cars for energy storage, the car itself for energy transport and the driver as a guideline for the personal needs of energy: a flexible, social and surprisingly efficient energy network.

Continuation
The design team will set up a project-team in collaboration with Alliander which will realize the winning design in the form of a concrete pilot project starting beginning of 2015. This pilot is considered a 'prototype' for a subsequent national network. Further details will be announced in the beginning of 2015.